Photo

Nicole (Nikki) Rosemary Loizou

Father: Tony Loizou
Mother: Kay Smith
Born: 15/10/1980 ?