Photo

Sofia (Sofie) Antoinette Loizou

Father: Tony Loizou
Mother: Kay Smith
Born: 28/03/1974 ?